TALAIA BHI
Ikastetxearen funtzionamendua

Ikastetxearen funtzionamendua

1.ZUZENDARITZA ORGANOAK

1.1 Ikastetxeko Eskola Kontseilua

 • Zuzendaria, Eskola Kontseiluaren burua
 • Ikasketa burua
 • Irakasleen ordezkariak
 • Gurasoen ordezkariak
 • Ikasleen ordezkariak
 • Administrazio eta zerbitzuetako pertsonalaren ordezkari bat
 • Udalbaltzaren ordezkari bat
 • Idazkaria, hitzarekin eta botorik gabe

1.2 Eskola kontseiluaren batzordea

Zuzendaritza taldeak, irakasleak, guraso eta ikasleek osatzen dute. Legeak agindutako proportzioak mantenduz.

 • Hezkidetza eta Bizikidetza batzordea (Talaia Martxan)

1.3 Irakasle klaustroa

1.4 Zuzendaritza klaustroa

Zuzendariak, Ikasketa buruak, idazkariak eta zuzendari albokoak osatzen dute

2. PARTAIDETZA ETA LANKIDETZA ORGANOAK

 • Guraso Elkartea
 • Batzordeak

3. PEDAGOGI KOORDINAZIORAKO ORGANOAK

 • Mintegi buru eta zuzendaritza bilerak
 • Orientazio eta tutore taldeen bilerak
 • Mintegi bilera.
 • Mailako bilerak.